Edit

Despre noi

Investim continuu in aparatura medicala de top si perfectionarea echipei medicale, astfel ca in acest moment avem cea mai moderna si dotata clinica oftalmologica din Transilvania.

Contact

Metodologie de lucru in colaborarea cu Europ Assistance

Clientii asigurati la GENERALI se programeaza direct la oricare dintre partenerii medicali din reteaua Europ Assistance pentru accesarea serviciilor din polita de asigurare de sanatate.

TOTI partenerii medicali Europ Assistance au obligatia sa acorde suportul necesar clientilor asigurati GENERALI si sa se asigure intotdeauna de primirea confirmarii costurilor de Acoperire sau NU a servicilor/investigatiilor medicale din partea Call Centerului Europ Assistance (inaintea si/sau in timpul desfasurarii actului medical), tinand cont de urmatoarele etape esentiale si obligatorii:

PASUL 1

In momentul stabilirii programari Institutia dvs. trebuie sa identifice / solicite / comunice urmatoarele informatii:

 1. Identificare TIP CLIENT: abonat sau asigurat
 2. Date client asigurat:
 • Nume si prenume
 • Data nastere
 • Numar de telefon
 • Numar polita sau Nume angajator [optional]
 1. Detalii servicii / investigatii medicale programate/ solicitate:
 • Data si ora programarii
 • Numele medicului de specialitate
 1. Informare privind:
 • costurile estimative per serviciu/investigatie medicala

PASUL 2

Pentru solicitarea/obtinerea confirmarii costurilor de acoperire sau NU a serviciilor/investigatiilor medicale programate/solicitate de clientul asigurat, Insitutia dvs. trebuie:

 • sa contacteze Call Centerul Europ Assistance:
  0313 200 201 sau operation@europ-assistance.ro
 • sa comunice in mod obligatoriu toate informatiile de la PASUL 1

PASUL 3

Pentru solicitarea/obtinerea confirmarii costurilor de Acoperire sau NU a investigatiilor medicale suplimentar recomandate de Medicul de Specialitate sau Medicul de familie al clientului asigurat, Institutia dvs. trebuie:

 • sa transmita in prealabil catre Call Centerul Europ Assistance, prin E-mail: operation@europ-assistance.ro sau prin FAX: 0313 200 203, copie dupa: Raportul Medical sau Buletin Medical sau Trimitere Medicala semnat si parafat de Medic, din care sa reiasa recomandarile pentru investigatiile suplimentare + costurile estimative ale acestora. [Nota: Europ Assistance isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare Rapoartele Medicale neininteligibile, incomplete, ne-parafate, ne-semnate, corectate ulterior, etc.]
 • si sa contacteze Call Centerul Europ Assistance: 0313 200 201

Metodologie de lucru in colaborarea cu Signal Iduna

Programarea serviciilor medicale

Programarea serviciilor medicale pentru persoanele asigurate SIGNAL IDUNA se efectueaza exclusiv prin intermediul serviciului specializat de Call Center.

IMPORTANT: In cazul in care programarile nu se pot onora de catre clinica, in vederea contactarii persoanei asigurate, va rugam sa ne anuntati (sunand la numarul de telefon: 021.527.13.98).

Identificarea persoanei asigurate

In momentul prezentarii persoanei asigurate la clinica, personalul de la receptie ii va solicita acesteia cardul de asigurat SIGNAL IDUNA si un document de identitate. Pentru copiii asigurati se vor solicita cardul de asigurat SIGNAL IDUNA, certificatul de nastere si un document de identitate al parintelui care insoteste copilul la programare.

Procedura de lucru Asirom 

 1. Asiguratii apeleaza Departamentul Call Center Asirom in vederea programarii serviciilor medicale
 2. Departamentul Call Center Asirom ne contacteaza in vederea stabilirii unei programari
 3. Dupa efectuarea programarii, Departamentul Call Center Asirom ne transmite prin intermediul e-mail-ului un document in format pdf, denumit: RAPORT PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR MEDICALE care este valabil doar pentru data programarii.
 4. Se vor efectua doar serviciile medicale care sunt trecute pe Raportul Medical
 5. Acest raport medical va fi completat, datat si parafat de catre medicul examinator si semnat de catre asigurat, inclusiv bifa pentru acordul GDPR; 
 6. Daca este cazul, medicul va informa asiguratii de necesitatea medicala a unor servicii medicale care trebuie efectuate in timpul consultului. Pentru autorizarea serviciilor medicale recomandate in timpul consultului, asiguratii trebuie sa sune la Call Center Asirom in vederea aprobarii. In cazul in care asiguratii refuza, se va solicita acestora achitarea serviciilor medicale suplimentare, inainte de efectuarea lor.
 7. Dupa completarea de catre medic a documentului mentionat mai sus, Receptia noastra il va transmite pe adresa de e-mail al Call Center-ului Asirom in maxim 24 de ore de la data efectuarii actului medical. Rezultatele se vor transmite la solicitarea expresa   de catre Asirom.

Procedura de lucru Euroins 

 

 • Asiguratul solicită servicii medicale numai prin intermediul serviciului telefonic permanent al Beneficiarului – Call Center EuroMed.
 • În cazul în care Asiguratul se prezintă direct la sediul Prestatorului, iar acesta are posibilitatea de a acorda serviciul solicitat, va cere acordul Beneficiarului pentru prestarea serviciilor solicitate de Asigurat.
 • Medicul care asigură serviciul telefonic permanent EuroMed identifică Asiguratul (numele și prenumele, CNP, valabilitatea poliței de asigurare, planul de acoperire) și stabilește serviciile medicale necesare acestuia. Serviciile medicale acordate se vor stabili de către Call Center-ul Medical EuroMed în funcție de tipul poliței de asigurare și de simptomele pe care le prezintă Asiguratul în momentul convorbirii telefonice.
 • După stabilirea serviciilor medicale, medicul completează formularul tip corespunzător Euro Med 1, conform rubricilor acestuia.
 • Medicul contactează telefonic unul dintre furnizorii de servicii medicale din rețeaua Euroins Romania și programează Asiguratul pentru efectuarea serviciilor medicale stabilite. Programarea se face cu cel puțin 2 zile înainte de data programată pentru consultație, cu excepția situațiilor de la punctul 5.
 • După stabilirea de comun acord a zilei și orei pentru realizarea serviciilor medicale solicitate, medicul EuroMed va trimite Prestatorului un e-mail cu formularul tip corespunzător Euro Med 1  completat și va informa Asiguratul despre data, ora și punctul de lucru al Prestatorului unde a fost programat pentru efectuarea serviciilor medicale.
 • Afecțiunile acute și urgențele medicale vor face excepție de la această procedură, programarea pentru consultație făcându-se, cu acordul Prestatorului, în aceeași  zi, în maxim 2 (două) ore după apelul telefonic al medicului care asigură serviciul EuroMed.
 • Asiguratul se prezintă la Prestatorul de servicii medicale, în ziua și la ora programată și se legitimează cu buletinul/cartea de identitate sau cardul de asigurat în funcție de produs.
 • În cazul în care datele din documentele de identificare ale Asiguratului corespund cu cele din formularul tip Euro Med 1 trimis de medicul care asigură serviciul EuroMed, acesta este îndreptățit să primească serviciile solicitate.
 • Neclaritățile apărute pe parcursul identificării Asiguratului vor fi anunțate serviciului EuroMed, preferabil anterior prestării serviciilor medicale. Medicul care asigură serviciul EuroMed va decide, în baza verificărilor proprii, dacă Asiguratului îi sunt acoperite de către Beneficiar serviciile medicale solicitate sau plata acestora va fi efectuată direct de către Asigurat, dacă beneficiile nu îi sunt acoperite de polița de asigurare.
 • În cazul în care, pe parcursul acordării serviciului medical solicitat, medicul examinator constată că, pentru elucidarea diagnosticului, este necesară efectuarea unor investigații suplimentare, în vederea acoperirii acestora de către Beneficiar se va solicita telefonic acordul serviciului de Call Center EuroMed.
 • Medicul care asigură serviciul telefonic EuroMed analizează solicitarea și, în cazul în care Asiguratul este îndreptățit să primească serviciile recomandate, va emite un nou formular tip Euro Med 1, pentru servicii suplimentare, și îl va transmite prin e-mail Prestatorului.

 

Procedura de lucru Omniasig

 1. Programarea serviciilor medicale

Programarea serviciilor medicale poate fi facuta de:

 •  Call Center Omniasig
 •  direct de catre asigurat in clinica

1.1. Accesarea serviciilor medicale prin intermediul Call Center Omniasig

 •  Asiguratul suna la Call Center pentru programarea unor servicii medicale;
 • Call Center suna clinica in vederea stabilirii datelor programarii in clinica;
 •  Call Center transmite asiguratului datele programarii;

1.2. Accesarea serviciilor medicale asigurata direct catre clinica

 •  Asiguratul suna clinica pentru programarea unor servicii medicale;
 • Clinica programeaza asiguratul in functie de disponibilitatea serviciilor medicale;
 • Asiguratul va anunța Call Center-ul Omniasig despre datele programarii;
 • Call Center transmite asiguratului datele programarii;

 

 1. Anularea sau neefectuarea serviciilor medicale

2.1. Anularea programarii de catre clinica

 •  Clinica va anunta Call Center-ul Omniasig cu privire la faptul că programarile nu pot fi efectuate.

2.2. Anularea programarii de catre asigurat in Call Center-ul Omniasig

 •  Asiguratul solicita catre Call Center-ul Omniasig anularea programarii, iar Call Center-ul va notifica clinica cu privire anulare/reprogramare.
 1. Autorizarea serviciilor medicale
 • Call Center Omniasig emite si transmite documentul Autorizare servicii medicale;
 • Asiguratul se prezinta în clinica la data si ora programarii.
 1. Identificarea persoanei asigurate
 •  Pentru identificarea asiguratului la momentul acestuia in clinica, personalul din receptie ii vasolicita acestuia un document de identitate;
 • Pentru copii asigurati se vor solicita copia certificatulului de nastere si un document de identitate al parintelui care insoteste copilul la programare.
 1. Despre documentul Autorizare servicii medicale
 • Call Center-ul Omniasig va trimite prin e-mail documentul Autorizare servicii medicale care contine serviciile medicale autorizate.
 • Documentul Autorizare servicii medicale contine urmatoarele informatii:
 • Datele de identificare ale asiguratului: nume și prenume, data nasterii, numarul de contact si CNP-ul;
 •  Numar unic de autorizare;
 • Serviciile medicale autorizate;
 • Servicii medicale ce pot fi efectuate in timpul consultului (daca este cazul);
 •  Semnatura asiguratului.
 •  Pentru fiecare programare se emite un formular unic.
 •  Documentul Autorizare servicii medicale este aferent unei singure date calendaristice si nu poate folosit pentru alte accesari.
 1. Efectuarea serviciilor medicale
 • Daca din punct de vedere medical sunt necesare servicii medicale suplimentare, medicul poate efectua oricare dintre serviciile medicale menționate pe formular fara a fi necesara apelarea serviciului Call Center Omniasig.
 • Orice alte servicii medicale suplimentare recomandate se vor menționa explicit in documentele medicale, ale persoanei asigurate.
 • Asiguratul va semna Autorizarea de servicii medicale pentru confirmarea efectuarii serviciilor medicale.
 • In cazul neprezentarii la programare pe Autorizarea de servicii medicale clinica va mentiona acest lucru pe document.
 1. Reguli de transmitere a documentelor
 •  In maxim 24 de ore de la efectuarea serviciilor medicale, clinica va transmite documentul

Autorizare servicii medicale semnat de asigurat impreuna cu toate documente aferente serviciilor medicale (raport medical, rezultatele investigatiilor/analizelor de laborator, recomandari, bilete de trimitere etc.)

 • Lipsa oricaror dintre documentele menționate anterior poate duce la refuzul platii de catre Omniasig.
 • Documentele vor fi trimise scanate individual în format PDF împreuna cu documentele medicale aferente si vor fi transmise ca Reply la e-mailul in care a fost transmis documentul Autorizare servicii medicale.
 1. Sunt necesare si alte servicii medicale?

8.1. Pentru serviciile medicale ce se pot efectua pe loc in clinica:

 •  Pentru autorizare clinica va contacta Call Center prin e-mail sau la telefon.
 • Call Center va comunica clinicii telefonic acordul si printr-un email documentul Autorizare servicii medicale;
 •  Se reia procesul de la punctul 6.

8.2. Pentru serviciile medicale ce nu se pot efectua pe loc in clinica sau pentru serviciile medicale care nu sunt disponibile in locatiile respective:

 •  Clinica va informa asiguratul cu privire la acest aspect, iar asiguratul va realua procesul de  autorizare prin Call Center Omniasig pe cont propriu o programare într-o altă clinica.