Edit

Despre noi

Investim continuu in aparatura medicala de top si perfectionarea echipei medicale, astfel ca in acest moment avem cea mai moderna si dotata clinica oftalmologica din Transilvania.

Contact

Metodologie de lucru ȋn colaborarea cu Euroins

Accesul la serviciile medicale

 

Asiguratul solicită servicii medicale numai prin intermediul serviciului telefonic permanent al Beneficiarului – Call Center EuroMed.

 

Programarea serviciilor medicale solicitate

Medicul care asigură serviciul telefonic permanent EuroMed identifică Asiguratul (numele și prenumele, CNP, valabilitatea poliței de asigurare, planul de acoperire) și stabilește serviciile medicale necesare acestuia. Serviciile medicale acordate se vor stabili de către Call Center-ul Medical EuroMed în funcție de tipul poliței de asigurare și de simptomele pe care le prezintă Asiguratul în momentul convorbirii telefonice.

 

După stabilirea serviciilor medicale, medicul completează formularul tip corespunzător Euro Med 1, conform rubricilor acestuia.

 

Medicul contactează telefonic Clinica și programează Asiguratul pentru efectuarea serviciilor medicale stabilite. Programarea se face cu cel puțin 2 zile înainte de data programată pentru consultație, cu excepția situațiilor de la punctul 5.

 

După stabilirea de comun acord a zilei și orei pentru realizarea serviciilor medicale solicitate, medicul EuroMed va trimite clinicii un e-mail cu formularul tip corespunzător Euro Med 1  completat și va informa Asiguratul despre data, ora și punctul de lucru al clinicii unde a fost programat pentru efectuarea serviciilor medicale.

 

Acordarea serviciilor medicale solicitate

Asiguratul se prezintă la clinica, în ziua și la ora programată și se legitimează cu buletinul/cartea de identitate sau cardul de asigurat în funcție de produs.

În cazul în care, pe parcursul acordării serviciului medical solicitat, medicul examinator constată că, pentru elucidarea diagnosticului, este necesară efectuarea unor investigații suplimentare, în vederea acoperirii acestora de către Beneficiar se va solicita telefonic acordul serviciului de Call Center EuroMed.

 

Medicul care asigură serviciul telefonic EuroMed analizează solicitarea și, în cazul în care Asiguratul este îndreptățit să primească serviciile recomandate, va emite un nou formular tip Euro Med 1, pentru servicii suplimentare, și îl va transmite prin e-mail clinicii.

 

Persoana asigurată va semna formularul tip ȋn vederea certificării efectuării serviciilor medicale.