Edit

Despre noi

Investim continuu in aparatura medicala de top si perfectionarea echipei medicale, astfel ca in acest moment avem cea mai moderna si dotata clinica oftalmologica din Transilvania.

Contact

Metodologie de lucru ȋn colaborarea cu Omniasig

Programarea serviciilor medicale

Programarea serviciilor medicale poate fi facuta de:

 • Call Center Omniasig
 • direct de catre asigurat in clinica.

Accesarea serviciilor medicale prin intermediul Call Center Omniasig

 • Asiguratul suna la Call Center pentru programarea unor servicii medicale;
 • Call Center suna clinica in vederea stabilirii datelor programarii in clinica;
 • Call Center transmite asiguratului datele programarii;

Accesarea serviciilor medicale asigurata direct catre clinica

 • Asiguratul suna clinica pentru programarea unor servicii medicale;
 • Clinica programeaza asiguratul in functie de disponibilitatea serviciilor medicale;
 • Asiguratul va anunța Call Center-ul Omniasig despre datele programarii;
 • Call Center transmite asiguratului datele programarii;

Anularea sau neefectuarea serviciilor medicale

Clinica va anunta Call Center-ul Omniasig cu privire la faptul că programarile nu pot fi efectuate.

sau

Asiguratul solicita catre Call Center-ul Omniasig anularea programarii, iar Call Center-ul vanotifica clinica cu privire anulare/reprogramare.

Autorizarea serviciilor medicale

Call Center Omniasig emite si transmite documentul Autorizare servicii medicale;

Asiguratul se prezinta în clinica la data si ora programarii.

 Identificarea persoanei asigurate

Pentru identificarea asiguratului la momentul acestuia in clinica, personalul din receptie ii va

solicita acestuia un document de identitate; Pentru copii asigurati se vor solicita copia certificatulului de nastere si un document de identitate al parintelui care insoteste copilul la programare.

 Despre documentul Autorizare servicii medicale

Call Center-ul Omniasig va trimite prin e-mail documentul Autorizare servicii medicale care

contine serviciile medicale autorizate.

Documentul Autorizare servicii medicale contine urmatoarele informatii:

o Datele de identificare ale asiguratului: nume și prenume, data nasterii, numarul de contact si CNP-ul;

o Numar unic de autorizare;

o Serviciile medicale autorizate;

o Servicii medicale ce pot fi efectuate in timpul consultului (daca este cazul);

o Semnatura asiguratului.

Pentru fiecare programare se emite un formular unic. Documentul Autorizare servicii medicale este aferent unei singure date calendaristice si nu poate folosit pentru alte accesari.

Efectuarea serviciilor medicale

Daca din punct de vedere medical sunt necesare servicii medicale suplimentare, medicul poate efectua oricare dintre serviciile medicale menționate pe formular fara a fi necesara apelarea serviciului Call Center Omniasig.

Orice alte servicii medicale suplimentare recomandate se vor menționa explicit in documentele medicale, ale persoanei asigurate.

Asiguratul va semna Autorizarea de servicii medicale pentru confirmarea efectuarii serviciilor medicale.

Efectuarea de alte servicii medicale suplimentare

 Pentru serviciile medicale ce se pot efectua pe loc in clinica:

 • Pentru autorizare clinica va contacta Call Center prin e-mail
 • Call Center va comunica clinicii telefonic acordul si printr-un email documentul Autorizare servicii medicale;

Pentru serviciile medicale ce nu se pot efectua pe loc in clinica sau pentru serviciile medicale

care nu sunt disponibile in locatiile respective:

 • Clinica va informa asiguratul cu privire la acest aspect, iar asiguratul va realua procesul de autorizare prin Call Center Omniasig pe cont propriu o programare într-o altă clinica.