Regulament de funcționare CLINICA OPHTALENS T

 1. Pacientul este obligat să poarte ținută regulamentară și să efectueze înaintea oricărei intervenții chirurgicale toaleta generală (duș).
 2. Să nu consume băuturi alcoolice şi să nu fumeze în incinta clinicii.
 3. Să respecte Regulamentul de Ordine Interioară a Clinicii.
 4. Să respecte si să aibă o atitudine civilizată față de personalul medical şi de îngrijire, precum şi față de ceilalţi pacienţi.
 5. Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea clinicii.
 6. Să respecte toate acțiunile privind igiena și curațenia care se desfașoară în clinică.
 7. Să nu consume alimente în sala de așteptare.
 8. Să nu folosească telefoanele mobile în incinta clinicii.
 9. Să achite contravaloarea serviciilor prestate.
 10. Pacienții au dreptul de a li se examina și rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă și de a fi informați asupra rezultatului.
 11. Plângerile se vor formula în scris și vor fi trimite la adresa de e-mail office@ophtalens.ro în atenția conducerii.
 12. După ce au fost informați asupra tratamentului pacienții au dreptul să-l accepte sau să-l refuze.
 13. Orice intrebare de natură medicală se va adresa medicilor și nu asistentelor sau personalului auxiliar.
 14. Pacienții au obligația de a se informa care sunt ieșirile de siguranță în caz de incendiu.

Administrator

TOMI PETRA NATALIA