Edit

Despre noi

Investim continuu in aparatura medicala de top si perfectionarea echipei medicale, astfel ca in acest moment avem cea mai moderna si dotata clinica oftalmologica din Transilvania.

Contact

REGULAMENT PARTENERIAT REGINA MARIA SI OPHTALENS T

ART 1.  ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorii Campaniei de discount denumita in continuare “Campania” sunt societatea  Centrul Medical Unirea S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul Ion Ionescu de la Brad, nr. 5B, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub numărul J40/15930/1991, codul fiscal RO5919324, având contul RO33RZBR0000060013094217 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Dorobanți, reprezentată prin Fady Chreih, în calitate de Director General, denumita in continuare “Organizator 1”

si

societatea Femto Laser S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, str. Vasile Lupu nr.13, înregistrata la Registrul Comertului sub numărul J12/1068/2012, codul fiscal RO30081813, având contul RO74BTRLRONCRT0307760701 deschis la Banca Transilvania – Sucursala Marasti, reprezentată prin Tomi Petra Natalia, în calitate de Manager, denumita in continuare “Organizator 2”,

ART 2.  CONDITII DE PARTICIPARE SI PERIOADA DESFASURARII CAMPANIEI

Perioada campaniei: 01.12.2022 – 31.12.2023

La aceasta campanie poate participa orice pacient al Retelei de Sanatate REGINA MARIA (pentru discount in centrele Ophtalens T), respectiv orice persoana care detine reteta de ochelari/raport medical. Discount-ul oferit nu se cumuleaza cu alte reduceri practicate de Reteaua de sanatate REGINA MARIA.

Astfel, in cazul in care pacientul abonat beneficiaza de un discount aplicabil serviciului solicitat conform abonamentului detinut, se va aplica discount-ul cel mai mare. De asemenea, discount-ul oferit in Campanie nu se cumuleaza in cazul in care un client se regaseste in cel putin doua din cele trei situatii descrise mai jos (Art.3). Campania se desfasoara in toate policlinicile si punctele de recoltare REGINA MARIA din Cluj-Napoca.

Locatiile REGINA MARIA participante la Campanie sunt cele enumerate mai jos:

 • Policlinica Observatorului, Observatorului nr. 1-3
 • Policlinica Pasteur, str. Pasteur nr.
 • Policlinica Muzeului. Str. Sextil Puscariu nr. 2
 • Policlinica Grigorescu, Iancu de Hunedoara nr. 32

Lista locatiilor participante poate fi verificata si accesand link-ul urmator:

Participantii care doresc sa beneficieze de discount trebuie sa prezinte raportul medical/reteta de ochelari in locatiile Ophtalens T.

Locatiile Femto Laser S.R.L. participante in Campanie sunt:

Locatiile Ophtalens T

ART. 3  BENEFICII

La aceasta campanie poate participa orice persoana care detine o prescriptie de ochelari in urma consultatiei in locatiile Regina Maria, insa discount-ul oferit nu se cumuleaza cu alte reduceri practicate de Femto Laser S.R.L.;

In cazul in care persoana care are prescriptie de ochelari  si este abonata a retelei REGINA MARIA, aceasta va beneficia de un discount de 20% la rame si lentile. Discountul NU se aplica la costul manoperei de montaj, ochelari de soare, lentile de contact sau OTC uri.

Pentru pacientii care NU detin un abonament Regina Maria, discountul va fi de 15%. Discountul NU se aplica la costul  manoperei de montaj, ochelari de soare, lentile de contact sau OTC uri.

Nu sunt eligibile pentru a participa în Campanie persoanele juridice, asociaţiile familiale, angajaţii/colaboratorii Regina Maria, ai agenţiilor implicate în organizarea Campaniei, soţii/soţiile, precum rudele  şi afinii acestora până la gradul 2 inclusiv.

 

ART. 4  UTILIZAREA DISCOUNTULUI

In locatiile Ophtalens:

Clientii trebuie sa prezinte recomandarea/reteta/raportul medical rezultat in urma consultului la REGINA MARIA pentru obtinerea discountului. In raportul medical este vizibila si statutul pacientului: abonat sau neabonat. Statutul de abonat poate fi verificat si in aplicatiile Regina Maria, pentru pacientii care vin cu recomandare din extern.

ART. 5  VALABILITATEA PROMOTIEI

Pacientii vor beneficia de discount-ul oferit pe toata., adica 01.12.2022 – 31.12.2023

Discount campanie:

– 15% discount  – pentru pacientii neabonati, discount valabil pentru serviciile de rame si lentile.

– 20% discount – pentru pacientii abonati, discount valabil pentru serviciile de rame si lentile.

Discountul nu se aplica la serviciul de montare lentile, ochelari de soare, lentile de contact si/sau OTC uri. 

ART. 6  REGULAMENTUL  PROMOTIEI

Regulamentul promotiei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe pagina de inserat link dupa urmarea regulamentului pe site sau in baza unei solicitari în magazinele Ophtalens si clinicile REGINA MARIA din Cluj.

ART. 7 CLAUZA ANTIMITA

Respectarea Legislației Aplicabile cu privire la mită și corupție este de o importanță fundamentală pentru Organizator. Ca urmare, fiecare Parte, inclusiv angajații, agenții, consultanții, contractanții și subcontractanții lor: (i) vor acționa conform legislației aplicabile privind mita și corupția; (ii) nu omit și nu vor omite orice acțiune care să poată determina cealaltă Parte să încalce oricare dintre prevederile privind mita si coruptia; (iii) nu va oferi, promite, primi sau solicita orice mită (financiară sau alte beneficii) inclusiv, fără limitare, în relația cu un oficial public; (iv) vor păstra în vigoare măsuri anti-mită potrivite și eficiente (inclusiv în ceea ce privește cadourile și ospitalitatea), care au scopul de a asigura respectarea prevederilor privind mita si coruptia, inclusiv de a monitoriza respectarea și de a descoperi încălcările; și (v) vor asista în mod rezonabil cealaltă Parte la solicitarea și pe cheltuiala rezonabilă a acesteia, în vederea respectării obligațiilor legate de mită și corupție impuse prin lege. Orice suspiciune rezonabila cu privire la incalcarea prevederilor prezentei clauze cu privire la mita si coruptie se poate comunica oricand la adresa: integritate@reginamaria.ro.

Art. 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(i) In cadrul prezentei campanii, Organizatorul 2 va prelucra date cu caracter personal ale Participantilor inscrisi in conditiile art. 2 – 5.

(ii)  Organizatorul pune la dispozitie tuturor Participantilor Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal specifica prezentei campanii, atasata ca Anexa 1 prezentului Regulament. Prin  participarea la campanie, Participantii declara ca au luat la cunostinta aceasta Nota.

(iii) Participantii se pot programa personal sau cu ajutorul unei alte persoane. In acest caz, persoana care va efectua o programare pentru un participant este raspunzatoare pentru obtinerea acordului prealabil al participantului in vederea furnizarii datelor cu caracter personal necesare programarii.

ART. 9 . LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Bucureşti.

Art. 10. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

10.1 Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră (fiind asimilate cazurilor de forta majora, cazurile fortuite), inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

10.2 Situaţiilor avute în vedere la art. 6, le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

10.3  În situaţiile avute în vedere la art. 6, Organizatorul nu mai are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute pe pagina www.reginamaria.ro.

 

10.4 In vederea evitarii oricarui dubiu, in situatia modificarii/suspendarii/intreruperii Campaniei participantii nu vor fi indrituiti sa primeasca orice despagubire/deducere/indemnizatie.

ART. 11.  RESPONSABILITATE

11.1 Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

DISPOZITII FINALE

12.1 Organizatorii isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica prevederile prezentului regulament doar pe baza unui acord preagreat semnat de acestia.

12.2 Prin participarea la aceasta campanie, participantii, precum si toti cei implicati in aceasta campanie, sunt de acord si accepta prevederile prezentului regulament, intelegand pe deplin modul de functionare a campaniei organizate de catre Centrul Medical Unirea S.R.L. si Femto Laser S.R.L.

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Campaniei

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind Operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate in calitate de Operator de catre:

 • societatea Femto Laser S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, str. Vasile Lupu nr.13, înregistrata la Registrul Comertului sub numărul J12/1068/2012, codul fiscal RO30081813, având contul RO74BTRLRONCRT0307760701 deschis la Banca Transilvania – Sucursala Marasti, reprezentată prin Tomi Petra Natalia, în calitate de Manager,

Pentru aspecte ce tin de prelucrarea datelor, puteti contacta Organizatorul la adresa office@ophtalens.ro.  dpo@ophtalens.ro

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul 2 va colecta date cu caracter personal ale Participantilor care se vor programa si vor accesa serviciile cu discount, conform Regulamentului. Aceste date pot consta in

2.1. In cazul participantilor care se programeaza prin Call Center sau Receptie: nume, prenume, data nasterii, CNP, numar de telefon, adresa de email. De asemenea, Organizatorul va inregistra convorbirea cu agentul Call Center efectuata in vederea programarii si, dupa caz, crearii fisei de pacient, prelucrand, astfel, vocea apelantului.

2.2. In cazul tuturor participantilor, vor fi prelucrate de asemenea date cu privire la faptul ca sunt abonati (denumire firma),  si ca in perioada de desfasurare a campaniei au beneficiat de discount, precum si informatii cu privire la platile efectuate si reducerea aplicata, în baza Regulamentului.

Persoanele care nu doresc sa furnizeze datele cu caracter personal mentionate la art. 2 nu vor putea participa la Campanie, intrucat aceste date sunt necesare identificarii corecte a pacientului si/sau crearii fisei de pacient, dupa caz, precum si programarii si aplicarii reducerilor aplicate conform prezentului Regulament.

 1. Scopul si temeiul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in scopul

 • Identificarii, programarii in conditiile prezentei campanii in cazul participantilor care detin deja o fisa de pacient la Ophtalens sau crearii unei fise si programarii in conditiile prezentei campanii pentru pacientii noi, precum și acordării discounturilui, in temeiul art. 6, alin. (1) lit. (b) din GDPR
 • indeplinirii unei obligatii legale, in cazul in care avem o astfel de obligatie (de ex. in scopuri financiar-contabile sau in scop de arhivare), in temeiul art. 6, alin. (1) lit. (c) din GDPR
 • mbunatatirii serviciilor sau solutionarii posibilelor diferende, in temeiul art. 6, alin (1) lit. (f) din GDPR
 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator 2 pot fi dezvaluite si catre alte persoane, doar pentru scopurile enuntate la art. 3, dupa cum urmeaza: altor societati din cadrul Retelei de Sanatate Regina Maria, din care Organizatorul 2 face parte, contractori ai Organizatorului 2 sau furnizori de servicii, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul 2 trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, de exemplu in domeniul financiar-contabil.

In oricare dintre variante, dezvaluirea datelor cu caracter personal se va face in conformitate cu legea aplicabila in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.

 1. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Operator 2 conform prevederilor legale aplicabile. Astfel, datele de identificare ale pacientilor sunt prelucrate pe toata perioada stocarii datelor cu caracter medical, care, in functie de prevederile legale, poate dura pana la 100 de ani. Datele de contact sunt prelucrate pe perioada de valabilitate a acestota, in functie de cele confirmate de pacienti, iar datele financiare pot fi prelucrate pentru o perioada de pana la 10 ani. Inregistrarile apelurilor in Contact Centre sunt stocate pe o perioada de pana la 3 ani.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura Participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, in limitele legii;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal dataprotection.ro.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior, completand formularul de contact de la adresa https://www.reginamaria.ro/suport  sau din contul REGINA MARIA, accesand sectiunea Suport.