Edit

Despre noi

Investim continuu in aparatura medicala de top si perfectionarea echipei medicale, astfel ca in acest moment avem cea mai moderna si dotata clinica oftalmologica din Transilvania.

Contact

Metodologie de lucru ȋn colaborarea cu Signal Iduna

Programarea serviciilor medicale

Programarea serviciilor medicale pentru persoanele asigurate SIGNAL IDUNA se efectuează exclusiv prin intermediul serviciului specializat de Call Center al SIGNAL IDUNA.

În momentul prezentării persoanei asigurate la clinică, personalul de la recepţie ȋi va solicita acesteia cardul de asigurat SIGNAL IDUNA și un document de identitate. Pentru copiii asiguraţi se vor solicita cardul de asigurat SIGNAL IDUNA, certificatul de naștere și un document de identitate al părintelui care ȋnsoţește copilul la programare.

Efectuarea serviciilor medicale autorizate

Anterior sosirii asiguratului ȋn clinica dumneavoastră, SIGNAL IDUNA va trimite un formular de autorizare care va conţine serviciile medicale aprobate de către Call Center.

Persoana asigurată va prelua de la recepţie formularul de autorizare și va merge ȋn cabinetul doctorului la ora stabilită.

Medicul va efectua serviciile medicale menţionate pe formularul de autorizare.

Dacă ȋn vederea stabilirii unui diagnostic complet și corect sunt necesare servicii medicale suplimentare, după caz, se va proceda ȋn felul următor:

  • Pentru formularele de autorizare de tip 1 medicul poate efectua oricare dintre serviciile medicale ȋncadrate la rubrica “Investigaţii efectuate ȋn timpul consultului curent” fără a fi necesară autorizarea serviciilor medicale prin Call Center. În acest caz respectivele proceduri vor fi bifate de către medic ȋn câmpurile corespunzatoare de pe formularul de autorizare. Orice alte servicii medicale suplimentare recomandate se vor menţiona explicit pe formularul de autorizare al persoanei asigurate la rubrica “Recomandări (de efectuat ȋn urma prezentului consult)”.
  • Pentru formularele de autorizare de tip 2 orice alte servicii medicale suplimentare celor menţionate pe formularul de autorizare pot fi efectuate doar dupa autorizarea acestora de către Call Center. În acest sens persoana asigurată sau personalul clinicii va suna la numărul 021.527.13.98 ȋn vederea obţinerii autorizaţiei suplimentare. Pentru evaluarea acestei autorizaţii suplimentare este necesară transmiterea formularului de autorizare completat și semnat imediat după efectuarea serviciului medical.
  • În cazul ȋn care este necesară efectuarea unor servicii medicale ce nu sunt autorizate de către Call Center clinica va comunica asiguratului valoarea de plată aferentă serviciilor medicale respective.

Medicul va completa lizibil toate informaţiile solicitate ȋn cadrul formularului de autorizare. Fiecare formular de autorizare necesită ștampila, parafa și semnătura medicului. Persoana asigurată va semna formularul de autorizare ȋn vederea certificării efectuării serviciilor medicale prestate.